Peter Schütt – Dat Osterwunner ut de Moorschool & Mit Fasia op den Elfdamper no Stodersand & Tratsch int Treppenhus

Peter Schütt (Foto: Andrea Funk)
Peter Schütt (Foto: Andrea Funk)Dat Osterwunner ut de Moorschool & Mit Fasia op den Elfdamper no Stodersand & Tratsch int Treppenhus
„PLATT FÖR HÜÜT UN MORGEN“, NEDDERDÜÜTSCH AUTORENDREPEN 2021
Peter Schütt

Dat Osterwunner ut de Moorschool & Mit Fasia op den Elfdamper no Stodersand & Tratsch int Treppenhus

Dat Osterwunner ut de Moorschool

Mien Vadder,
de uck uns Schoolmester weer,
wull von uns Kinner weeten:
Keen keem toierst: de Henn oder dat Ei?
Wie Moorkinner grienen, öbers
wi wüssen keen Antwort op disse düstere Frooch.
Toletzt mell sick Robert Ebeling.
De Hohn, meen he.
Dat is keen Antwort, schimp uns Vadder.
Doch, doch, anter Robert, de Hohn mut de Henn
Toierst ton Eierleggen bringen.
Wi lachen, un denn stünn Inge Kruse op
un wies mit ehren rechten Arm hooch no boben:
Ick weet dat: Dat Ei!
Woher weest du dat, plietsche Inge?,
wull uns Schoolmester weeten.
Dat weer een Osterei,
dat het de Osterhaas lecht!,
höch sik Inge Kruse,
un all acht Johrgänge in uns eenklassige Moorschool
lachen üm de Wett.
He un wenn, räsonier de Moorschoolmester,
find uck een blinde Henn ehr Kuurn!

Mit Fasia op den Elfdamper no Stodersand & Tratsch int Treppenhus

De Damper schaukel,
un wi beid harn unsern Spooß.
Fasia süng liesen vör sick hin:
„Dat du mien Leevsten büst,
dat du woll weest …“
Een Klookschieter an den annern Disch
weer neeschierich worn.
Woher kummst du?, wull he weeten.
Ween meenst du?
Di!
Mi?
Pardon, ick meen Se!
Woher ick kohm?
Da, dör de Döör!
De Döör, de rünnerföhrt
op dat Achterdeck!
Ich meen: Wo sünd Se born?
In Hamburg.
Un ehr Mudder, wo ist de born worn?
In Hamburg.
Un de Vadder?
Wo kummt denn ehr Vadder her?
Ut Daressalam!
Wo is dat?
Dat weer in Dütsch-Oastafrika.
Sien Vadder, mien Grotvadder
weer da bi de Schutztruppe!
Donnerwetter, stünn Fasia da op
un streck den witten Mann ehr swatte Hand entgegen:
Denn sünd Se jo een leibhaftigen Afrikaner!
Un Se, wat sünd Se?
Ick bün und bliew
een ingeborn Hamborger Deern!

Nach oben