Laat Se sik impen!

Laat Se sik impen. Un seht Se sodennig to, dat Se dat Risiko för sik un annern un warrn dull krank, lütthollen doot.
Anners warrt dat noch länger duern un kamen ut düt Lock wedder rut.
Ok dat Nedderdüütschzentrum kann opstünns dorwegen kuum Veranstalten seker planen un op de Been stellen.

Broschür „Wi künnt ok anners“ över Platt ut Holsteen fardig
Plattdüütsche Onlineveranstalten över Spraakpolitik bi Sami un Westfresen
Nach oben